TEKNOPARKLARDA YER ALAN FİRMALARIN YATIRIM YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE UYGULANAN ORAN VE HADLER ARTIRILDI

Duyuru/Haber TEKNOPARKLARDA YER ALAN FİRMALARIN YATIRIM YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE UYGULANAN ORAN VE HADLER ARTIRILDI

Service Two

16/12/2023 Tarih ve 7953 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili yatırım yükümlülüğünde 01/01/2024 tarihinden itibaren verilecek yıllık beyannamelerde uygulanmak üzere değişiklik yapılmıştır. MADDE 1- (1) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan; yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 2.000.000 Türk lirası ve üzeri, bu tutar üzerinden pasifte geçici bir hesaba aktarılacak oran yüzde üç ve yıllık bazda aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün sınırı 100.000.000 Türk lirası şeklinde uygulanır. (2) 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun ek 3 üncü maddesinde yer alan; yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazanç tutarı 2.000.000 Türk lirası ve üzeri, bu tutar üzerinden pasifte geçici bir hesaba aktarılacak oran yüzde üç ve yıllık bazda aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün sınırı 100.000.000 Türk lirası şeklinde uygulanır. MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.ARGEKONYA

2021-11-24 11:40:49