Tüm Hizmetler

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Tüm Muhasebe süreçlerinizin, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre kontrolünün yapılması, SGK E-bildirgelerinin h...

Ar - Ge ve Tasarım Danışmanlığı

5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve destekler, 5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerd...

Teknokent Danışmanlığı

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında girişimci firmalara sağlanan vergi avantajları nelerdir? 4...

Bordrolama Hizmetleri

Personel özlük dosyası hazırlanması, Personel iş sözleşmelerinin hazırlanması, Personel işe giriş ve çıkış bildirimler...

Hibe - Destekler ve Proje Hazırlama Süreçleri (Mali Süreçleri)

Hibe - Destekler ve Proje Hazırlama Süreçleri (Mali Süreçleri)

Tübitak Mali Rapor Hazırlama

Tübitak Mali Rapor Hazırlama süreçleri en az projenin hazırlanıp Tübitak'a sunulması kadar önem arz etmektedir. Yapıl...

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Mali Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Ar-Ge ve Tasarım faaliyetinde bulunan pek çok işletme kendi çabalarıyla veya dışarıdan destek alarak Bilim Sanayi ve Tek...

Yerli Malı Belgesi Alım Hizmeti

Yerli Malı Belgesi Alım Hizmeti

Tür Belgesi Alım Hizmeti

Tür Belgesi Alım Hizmeti

Kapasite Raporu Alım Hizmeti

Kapasite Raporu Alım Hizmeti

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALIMI VE MALİ UYGULAMALARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yatırımı desteklemek amacıyla verilen Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında işletmelere sağ...

TEKNOKENT GİRİŞ SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

TEKNOKENT GİRİŞ SÜREÇ DANIŞMANLIĞI