Bordrolama Hizmetleri

img
Tüm Hizmetler

Bordrolama Hizmetleri

Personel özlük dosyası hazırlanması, Personel iş sözleşmelerinin hazırlanması, Personel işe giriş ve çıkış bildirimlerinin yapılması, Personelin aylık SGK bildirimlerinin yapılması, SGK İşyeri açılışı, kapanışı ve nakil ve diğer işlemlerin yürütülmesi, İşkur bildirimlerinin yapılması, 4691 ve 5746 sayılı kanun kapsamında proje bazlı ücret bordrolarının hazırlanması, 4691 sayılı kanun kapsamında yönetici şirket aylık muafiyet listeleri ile üç aylık bölge faaliyet bildirimlerinin hazırlanması, Tübitak Mali Raporlarının hazırlanması