Mali Müşavirlik Hizmetleri

img
Tüm Hizmetler

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Tüm Muhasebe süreçlerinizin, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre kontrolünün yapılması, SGK E-bildirgelerinin hazırlanması ve bildirimleri Personel işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin hazırlanması, İşten ayrılan personellerin çıkış evrakları ile kıdem, ihbar tazminatı gibi haklarının hesaplanması, Teknokentlerde anahtar teslimi şirket kuruluşu ile tüm süreçlerin yönetimi Teknokentlerde genel muhasebe sistemi kurulması Teknokentlerde şube, irtibat bürosu açılışı, Teknokentlerde birleşme, bölünme ve tasfiye süreçlerinin yürütülmesi, Teknokentlerde genel kurul işlemleri, Teknokentlerde aylık muafiyet listelerinin hazırlanması, Teknokentlerde üç aylık faaliyet izleme formlarının hazırlanması, Teknokentlerde proje bazlı bordrolama hizmeti, Teknokentlerde teşvik ve vergi danışmanlığı, Teknokentlerde muhasebe sistemi kurulması ve yenilenmesi, Teknokentlerde yönetici şirket portal veri girişleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Portal veri girişleri Yerinde Ar-Ge Merkezi Kuruluşu ve Sistem oluşturulması, Tekno Girişim Sermayesi Desteği şirket kuruluşu, Uluslar arası fonlarla şirket kuruluşu, Tekmer Şirket Kuruluşu Kosgeb Şirket Kuruluşu Yatırım Teşvik Belgesi için ÇED Raporu