Bilişim Personeli İçin Uzaktan Çalışma Oranı %100 Olarak Uygulanabilecek.

Duyuru/Haber Bilişim Personeli İçin Uzaktan Çalışma Oranı %100 Olarak Uygulanabilecek.

Service Two

26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oran, mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline 1/4/2023-31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) %100, bunlar dışındaki personele ise 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %75 olarak uygulanacaktır. Bu Karar 1/4/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.ARGE KONYA

2022-01-15 09:50:40